30 november 2013

Moeder en kind - fluweelzacht

Twee konijnen

Willem Hendrik van der Nat
Leiden, 4 septemer 1864
Leiden, 11 juli 1929

marouflé 24x30

Dit weekend in de kijkdagen  bij Onder de Boompjes in Leiden

taxatie: €  500-700
Zelfportret (niet te koop)


Willem van der Nat begon als lithograaf en illustrator. Later ontwikkelde hij zich als autodidakt tot schilder en behoorde tot de groep Leidse schilders die zich lieten inspireren door de Haagse School. Hij schilderde landschappen met vee, vooral schapen en geiten, maar kennelijk ook konijnen. Zijn dieren schilderde hij op de voorgrond.
Museum de Lakenhal heeft werk van deze schilder en voor schetsen die Van der Nat maakte klik hier.

29 november 2013

Alweer twee aantrekkelijke Sluiters

Onder de Boompjes in Leiden heeft deze impressie met potlood en aquarel in de veiling. De kijkdagen starten vandaag, 29 november


de titel bij dit werk (21x28) is: "Katwijk"
en van wie anders dan van de hand van
Jan Willem 'Willy' Sluiter.

de taxatie: € 800-1200
Ook vertoont Onder de Boompjes tijdens dezelfde kijkdagen deze pastel, 25x25, Portret van een Katwijkse Visser, met een taxatie van: € 1500-1800. 


Nog tot 11 januari 2014 loopt de expositie in het Katwijks Museum, met als titel: "Sluiter aan Zee". Op deze tentoonstelling zijn werken te zien van deze kunstenaar die zo'n belangrijke rol speelde in de Katwijkse Kunstenaarskolonie rond 1900. Hij was één van de bindende factoren in het vissersdorp en "de" man achter de verschillende kunstprojecten, zoals de Visscherij- en Schilderijententoonstelling in 1902 en de oprichting van de Kunstenaarsvereeniging Katwijk in 1908.

Een bezoek aan het Museum meer dan waard!28 november 2013

Ze is nu bij de Oprechte in Haarlem

Aardappelschilster in interieur


Gijsbertus Derksen
Doesburg, 25 november 1870
Zelhem, 23 april 1920

doek, 48x65

komt vanaf 6 december a.s. ter veiling bij
de Oprechte Veiling in HaarlemDerksen was al van jongsaf aan een bevlogen schilder. Als kind - als zijn ouders niet thuis waren - beschilderde hij de panelen van de deuren in huis! Dankzij Theophile de Bock, die het werk van de jonge Gijsbertus had kunnen bekijken, deed hij eindexamen aan de Amsterdamse Academie. In het Achterhoekse plaatsje Zelhem liet hij in 1909 huize "Johanna" bouwen aan de Kerklaan 1. Inmiddels is het huis afgebroken. In diezelfde plaats werd hij tekenleraar aan de avondschool.
Dit schilderij werd eerder geveild bij het Vendu Notarishuis in Rotterdam in 2006.
Ook bestaat er van dit schilderij een versie in aquarel. Klik hier.

27 november 2013

Jan Korthals' St. Jan in Den Bosch


Plein met figuren en de St. Jan te Den Bosch

Jan Korthals
Amsterdam 1916-1972

doek 100x130

in de veiling  bij het Notarishuis in Arnhem, taxatie:
€ 1500-2000 en kreeg een hamerprijs van € 1800


Er werden nog twee werken geveild van deze impressionistische schilder, een Parijs stadsgezicht (€ 950) en een tjalk in de gracht in Amsterdam met de Waag op de achtergrond (1400). Voor meer informatie over Jan Korthals klik hieronder op zijn naam.
Op deze plek stond eerst een romaanse kerk. Deze werd in 1505 afgebroken. De gotische St. Jan staat er sinds 1530. De kathedraal was vanaf 1858 tot 1985 onafgebroken in restauratie. Daarna weer van 1999 tot 2011. 
De kathedraal heeft binnen en buiten ongeveer 600 beelden. De luchtboogbeelden zijn 96 stenen figuren die schrijlings zittend zijn weergegeven op de bovenste luchtbogen. 


Een kunstwerk!

26 november 2013

Friedrich Fehr

Een mooie dag aan de Rijn ("Sommertag am Rhein"), twee dames in een met zuilen en tapijten uitgedoste serre. Er staat nog een lege stoel!

Friedrich Fehr
Werneck 24 mei 1862
Polling 26 september 1927

doek 80x105

momenteel ter veiling bij Notarishuis in Arnhem
met een taxatie van € 1200-1500.

Dit schilderij werd in februari 2011 geveild bij Gelbe-Auktionshaus in Radolfzell (Dld.).

Fehr was de zoon van een notaris en doorliep het Gymnasium. Aansluitend ging hij naar de Academie voor Beeldende Kunst in München en verbleef enige tijd - met een beurs - in Italië. In 1890 startte hij met een aantal vrienden een "Private Malschule". Later werd hij hoogleraar aan de Karlsruher Akademie.Hij schilderde landschappen, portretten en straattaferelen.


      En dit is Friedrich
25 november 2013

Schilderijen gezocht van A.M. Geijp (1855-1926)

Koeien in Polderlandschap
Deze twee werken komen op 26 november a.s. ter veiling bij het Notarishuis in Arnhem

Winter
Onderstaand bericht kwamen we tegen op internet, dus wie weet kunnen we op deze wijze een steentje bijdragen in het traceren van werk van A.M.Geijp

Gezocht: schilderijen van A.M. Geijp (1855-1926)

De Haagse kunstschilder André Geijp (1855-1926) was een tijdgenoot van onder andere Isaac Israëls, Johannes Bosboom, Hendrik Willem Mesdag, Anton Mauve en Jacob Maris. Hoewel hij niet zo bekend is bij het grote publiek, zijn er wel degelijk veel liefhebbers van zijn werk, zo vertelt achterkleinzoon Han Geijp. Hij is een speurtocht gestart naar het werk van zijn overgrootvader en heeft samen met zijn zwager al ruim 400 afbeeldingen opgespoord. "In de familie doet het verhaal de ronde dat hij heeft gezegd dat men met zijn schilderijen het gehele Malieveld zou kunnen bedekken."
Misschien heeft u ook een 'Geijp' boven de bank hangen? Lees hieronder de oproep van Han Geijp:
Zelfportret OproepAl geruime tijd zijn mijn zwager Ben van Donselaar en ik de leefomstandigheden aan het uitzoeken van mijn overgrootvader. Zijn naam was Adriaan Marinus Geijp (André) en hij leefde van 1855 tot 1926. In de zoektocht naar zijn verleden zijn wij via naaste familieleden, galeriehouders, archieven en internet heel veel werken van deze productieve schilder tegengekomen. Ruim 400 afbeeldingen hebben wij tot nu toe kunnen achterhalen en de zoektocht gaat nog steeds door. In de familie doet het verhaal de ronde dat hijzelf ooit heeft gezegd dat men met al zijn schilderijen het gehele Malieveld zou kunnen bedekken. En gezien ons onderzoek komen wij al een heel eind. Aangezien onze overgrootvader zoveel werk heeft nagelaten werden wij steeds nieuwsgieriger en vroegen ons af hoe hij dit alles, in ruim 47 Haagse werkzame jaren van zijn leven, heeft klaargespeeld.
Volksbuurt
Zeker ook wanneer wij ons inleven in zijn gezinssituatie en woonomstandigheden in de centraal gelegen volksbuurt van Den Haag. Daar te midden van zijn tijdgenoten, de eerder genoemde kunstschilders, die wellicht onder betere omstandigheden hebben gewerkt en gewoond. André is op 24 jarige leeftijd met zijn vrouw Margaretha Jenneke Kautz en hun twee zoontjes Justinus en Johan (mijn grootvader) vanuit Middelburg vertrokken en vestigde zich officieel op 1 april 1880 in Den Haag. Hij begon op de Nieuwe Haven 121 en later op nr. 124. Verhuisde vervolgens naar de Schedeldoekshaven 35, naar de Mallemolen 55 en uiteindelijk had hij zijn atelier aan de Nieuwe Hekkelaan op nummer 57. Via de vaderlandse geschiedenis en genealogie van de familie kregen wij zoveel materiaal in handen, dat wij besloten verder te gaan en een boek samen te stellen met de subtitel; “DE GESCHIEDENIS ROND DE KUNSTSCHILDER A. M. GEIJP EN ZIJN FAMILIE VANAF 1751 TOT HEDEN”. Hiermee willen wij Geijp een podium geven tussen al zijn beroemd geworden tijdgenoten.

Breitner en Van Gogh
In ons boek, dat nog in de steigers staat en nog lang niet drukklaar is, schetsen wij zijn tijdgeest en omstandigheden waarin hij zijn schilderijen maakte. Hij had naar de maatstaven van onze tijd een groot gezin. Vijftien kinderen zijn in de hofstad geboren en slechts drie ervan behaalden de leeftijd van 65-plus. Evenals zijn ouders was André Luthers gezind. Verder weten wij nu meer van zijn fysieke gesteldheid, mede door de inbreng en fantastische hulp van Toon Franken van het Zeeuwse Archief in Middelburg. Ook via de Rotterdamse kunsthandel van Driel en de kerkelijke archieven weten wij meer van André. Verder werden veel vragen duidelijk zoals: wie kocht zijn schilderijen en hoe kwam de prijs van kunstwerken tot stand? Maar ook wat is er gebeurd op 3 maart 1945 toen men het Haagse Bezuidenhout bombardeerde? Tijdens het uitdiepen van vele vragen kwamen wij tot leuke veronderstellingen. Zoals: Breitner heeft in 1882 Vincent van Gogh ontmoet, met wie hij regelmatig door de volksbuurten van Den Haag zwerft om te tekenen. Zou André dit koppel ook hebben gezien toen zij aan het schetsen waren? Wij mogen aannemen dat de jonge André als nieuwsgierige kunstenaar die schetsende vrienden op de Nieuwe Haven, Zwarteweg of Hekkelaan heeft kunnen waarnemen. André was autodidact en had zijn talent van zijn voorvaderen. Zijn vader gaf les aan de “Teekenacademie” in Middelburg, maar daarover in ons boek later meer.

Sneeuwlandschap Digitaliseren van alle werken
Door middel van ondersteunend beeldmateriaal willen wij ons boek ruimschoots gaan illustreren. De lezer zal zich een beeld kunnen vormen van de levenswandel van André, die gezien zijn oeuvre zeker een plek heeft verdiend tussen de “grootheden”. Maar ook willen wij al zijn werken in het boek opnemen. Het digitaliseren van zijn schilderijen is nog een heel karwei. Onderwerpen, zowel op paneel als op linnen, zijn ondermeer schapen, koeien, stads- en bosgezichten, stillevens, personen, molens, winterse taferelen en vissers. Een onlangs bij veilinghuis Christies te Amsterdam aangeboden schilderij van André, het Kasteel Oud Wassenaar, bracht € 36.250,= op. En dat is eigenlijk niet vreemd wanneer men heden ten dage een doek van zijn hand aantreft.

Populair bij emigranten
Wij hebben gemerkt dat er heel wat mensen zijn die werk van hem verzamelen, mogelijk uit een oogpunt van geldbelegging. Maar het zijn vooral liefhebbers die het werk van mijn overgrootvader naar waarde weten te schatten. Vreemd genoeg is er waarschijnlijk niet eens een schilderij in een museum van mijn overgrootvader, maar wel bij heel veel particulieren in binnen- en buitenland. Vooral emigranten, die destijds een stukje Holland naar hun nieuwe vaderland meenamen in de vorm van een schilderij, voorstellende een landschap met koeien en molens. Mede namens mijn zwager en familieleden, die ons ondersteunen, willen wij de lezers vragen of u of wellicht een bekende van u een schilderij van mijn overgrootvader A.M. Geijp in bezit heeft. Wij zouden daar dan graag een foto van willen maken. Of zou u mij een foto willen mailen, bij voorkeur met een hoge resolutie? Uit een oogpunt van veiligheid nemen wij in ons boek geen gegevens op van de eigenaar van het schilderij of waar het doek zich bevindt. Het zou geweldig zijn als wij een zo compleet mogelijk overzicht kunnen samenstellen van het uitgebreide oeuvre van mijn kunstzinnige overgrootvader.

Contact
Bent u in het bezit van een schilderij van A.M. Geijp of heeft u tips of vragen? Neem dan contact op met Han Geijp, telefoon: 015- 3695817 of email:
han.geijp@ipact.nl

24 november 2013

"Museum op Locatie"

Vanaf januari 2014 start de-Maarschalk met een nieuw project

 

"Museum op Locatie"

met lezingen over schilders en schilderijen

 

Doelgroepen: 
Serviceclubs (Rotary, Past Rotarians, Probus, Lions, Kiwanis, etc.)
Verzorgingshuizen
Ziekenhuizen 
en overige instellingen

In overleg maken we een keuze voor het onderwerp, een stroming in de schilderkunst, een individuele schilder, een schilderskolonie, maar ook Nederlandse landschapsschilders in een bepaalde periode, of de poezen van Mevrouw Ronner-Knip, de Bergense School, Laren met zijn schapen, Amsterdamse Joffers. 

PRESENTATIES met VERHAAL in BEELD!

Voor meer informatie:
Ellen Maarschalkerweerd
info.de-maarschalk@ziggo.nl

 

 


23 november 2013

Jur M. Beek ter veiling in ArnhemGezicht op Arnhem aan de Rijn

Jurriën M. Beek
Arnhem 1879
Den Haag 1965

paneel 21x29

Ter veiling bij het Notarishuis in Arnhem

J.M. Beek vertrok van Arnhem naar Scheveningen en vervolgens woonde hij in Den Haag aan het Noordeinde 91. Hij schilderde landschappen, zeegezichten, stillevens en portretten. In het Katwijks Museum hangt een groot schilderij van deze schilder, die veel zeegezichten met bomschuiten schilderde. Maar ook dit werk schilderde Jur Beek (rechtsonder). Het schilderij staat te boek als "Een vissersdorp aan de Nederlandse kust".  Hierbij liet hij zich inspireren door een ets van Paulus Constantijn la Fargue uit 1770 (linksonder). La Fargue was een Nederlandse schilder geboren en getogen in Den Haag (1729-1782).


Een vissersdorp aan de Nederlandse kust22 november 2013

"Dromen op doek" met deze schoonheid

 "Dromen op doek" met deze schoonheid, dat kan in het Gouds Museum. Daar is Charlotte Dubourg tot 30 maart 2014 te bewonderen. Zij is het schoonzusje van de Fransman Henri Fantin Latour (1836-1904), de maker van dit schilderij, dat momenteel door het Musée d'Orsay is uitgeleend aan het Gouds Museum.

Fantin Latour schilderde stillevens, portretten en mythologische voorstellingen. Ook maakte hij lithografieën met beelden uit opera en muziek en illustreerde hij werken van Wagner en Berlioz.

De expositie in Gouda "Dromen op doek" bevat 60 werken van de schilder. Deze schilderijen zijn uitgeleend door musea uit binnen- en buitenland en komen ook uit particulier bezit.

Een bezoek meer dan waard!

21 november 2013

Schulman in de aftersale bij Zuydwal

Het Laarder Wasmeer

David Schulman
Hilversum 31 oktober 1881
Laren 21 oktober 1966

doek 70x125

in de aftersale bij Zuydwal Veilingen in Laren tot 10 december

In de veiling dd. 18 november j.l.  werden twee andere werken van David Schulman goed verkocht, het ging om "De Hut van Mie" en "Aan de Eem".
David Schulman schilderde op impressionistische en naturalistische dorpsgezichten, landschappen, havengezichten, stillevens en portretten.  Klik voor meer informatie over deze schilder hieronder op zijn naam.

20 november 2013

Bloemen voor het Prinses Beatrix Spierfonds bij Derksen

Stilleven met vaas bloemen en fles


Piet de Bodt, Oosterhout 1915

doek 60x50

ter veiling bij Derksen  in Arnhem, met een taxatie van € 200-400
kijkdagen vanaf: 5 december a.s.

Pieter de Bodt kreeg zijn opleiding aan de Academie St. Joost in Breda en ging ook naar de Academie des Beaux Arts te Parijs. Hij schildert zijn landschappen, stillevens, bloemen en interieurs in een modern expressionistische stijl. Het Haags Gemeentemuseum en het Zeeuws Museum hebben werk van deze schilder.

De opbrengst van dit werk komt geheel ten goede aan het Prinses Beatrix Spierfonds.

19 november 2013

Katwijks interieur van D.A.C.Artz

Een huiselijk tafereel met een moeder en twee kinderen voor het raam, trekpaard en popje op de grond en de Delfts blauwe bordjes die we zo vaak terug zien op schilderijen van 


David Adolph Constant Artz
Den Haag 18 december 1837
Den Haag 8 november 1890

doek 64x77

komt in de decemberveiling van Derksen in Arnhem, kijkdagen vanaf: 5 december a.s.

Leerling en vriend van Jozef Israëls. De twee hebben vaak samen gewerkt en schilderden soms dezelfde onderwerpen. Israëls werkte echter in nogal sombere tinten, terwijl Artz een veel lichter kleurenpalet had en zich meer toelegde op details. In zijn Parijse periode verkocht hij nogal wat werk via Goupil en via kunsthandelaar Theo van Gogh. Artz was lid van de Hollandsche Teekenmaatschappij en werd onderscheiden met de Orde van de Eikenkroon, een Luxemburgse orde van verdienste. Veel van het werk van Artz is in de USA of het verdwijnt nog steeds via de veilingen en de handel naar Amerika. Vandaar misschien dat hij zo graag de Delfts blauwe bordjes en tegeltjes schilderde!


18 november 2013

The Young Entertainer bij het Zeeuws Veilinghuis

Albert Roosenboom, een Belgische schilder, geboren in Brussel 1845 en overleden in dezelfde plaats in 1875; hij werd dus maar 30 jaar! was een genre-schilder, die vaak kinderen en deftig geklede dames op het doek zette.  De schilderijen geven een beeld van de mode in die tijd, de interieurs en van het dagelijks leven. Dit speelt zich af halverwege 19de eeuw. 


Roosenboom was een leerling van de schilder en beeldhouwer Emile Meunier.

Dit schilderij gaf hij de naam mee:
The Young Entertainer.

Een jonge enternainer heeft Roosenboom veel vaker geschilderd, de ene keer speelt hij poppenkast, de volgende keer rookt de jonge entertainer een sigaar, terwijl zijn zusje of vriendinnetje de glazen leegdrinkt na het feestje!

The Youg Entertainer (25x19) komt in de decemberveiling bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg

17 november 2013

6 litho's van Toorop in de veiling bij Mak

In de veiling van Mak in Dordrecht komen zes kleurenlitho's van Jan Toorop, 1905


Op deze litho zien we dames aan het werk; ze maken waxinelichtjes.

De zes litho's zijn getaxeerd op € 600-800.

Vanaf 27 november zijn ze te bekijken in Dordrecht.

Jan Toorop maakte twaalf litho's over het werk in de Stearine Kaarsenfabriek in Gouda ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de fabriek.

16 november 2013

Een push-up van Sluiter!

Deze tekening in gemengde techniek komt in de decemberveiling van het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. Het formaat is 39x32 en heeft een taxatiewaarde van € 1000-1500 toegekend gekregen.

Het werk draagt de titiel, zoals we rechtsonder kunnen zien: "De behulpzame hand".

We weten dat Sluiter een aimabel persoon was.

"Sans mots" had ook gekund!

15 november 2013

Kostbare boeketten van Jan Bogaerts

Twee bloemstillevens van
Jan Bogaerts


de linker werd onlangs verkocht op de veiling van het Venduehuis in Rotterdam met een opbrengst van
€ 5200

het rechter boeket vond geen koper en bleef achter.

De taxatie voor beide werken ligt tussen de € 5000-7000.

Jan Bogaerts (Den Bosch 1878-Wassenaar 1962) schilderde in een weemoedige/dromerige symbolistische stijl. Zijn leermeester was Antoon van Welie. Naderhand legde Bogaerts zich toe op het schilderen van bloemstillevens en stillevens bestaande uit 'pannen en potten' - huiselijke voorwerpen. Hij was een meester in het schilderen van glans en dofheid en van een precieze materiaal weergave, hard of zacht, pluizig en harig.
In Den Bosch vonden twee overzichtstentoonstellingen plaats ter ere van zijn 60ste en 70ste verjaardag.

Nog een ''trosroosje'' nodig, wellicht is het boeket nog verkrijgbaar in de after-sale van het veilinghuis.


14 november 2013

Het IJ en Centraal Station

Aangemeerde schepen op het IJ met uitzicht op het Centraal Station te Amsterdam

Jan van der Linde, Amsterdam 3 januari 1864 - 8 maart 1945, was marineschilder. Hij maakte veel werk met zicht op de Zuiderzee. Van der Linde schilderde, tekende en aquarelleerde. Hij was kleermaker tot zijn 40e.  Eduard Alexander Hilverdink (1846-1891) ontfermde zich over de opleiding van de kleermaker. Hilverdink was zelf schilder.
Zoon Jan van der Linde was ook schilder en na het overlijden van vader en zoon liet de zoon al het werk na aan het museum. Er zijn schilderijen van de beide schilders te zien in het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam en het Maritiem Museum te Rotterdam. 

Dit werk is vanaf 15 november te zien bij AAG in Amsterdam.
Het komt ter veiling op 18 november a.s.

13 november 2013

Leuk werk van Kamerlingh Onnes bij De Eland

Eén van de vele kleine schilderijtjes van Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985).

Gezin aan het strand geschilderd op paneel, 29x30, gemonogrammeerd en gedateerd HKO 77.

Het werkje komt ter veiling bij De Eland en is vanaf 14 november a.s. te bekijken in het veilinghuis te Diemen.

De taxatie is € 500-1000

Kamerlingh Onnes, neef van Heike Kamerlingh Onnes de nobelprijswinnaar voor natuurkunde , had een eigen stijl, schilderde humoristische karakterschetsen uit het dagelijks leven. Kleurrijk en figuratief.

12 november 2013

$ 665.000 voor ''onze" F.H. Kaemmerer

F.H. Kaemmerer - Het strand van Scheveningen (olie op doek, 70x141)Dit schilderij heeft op 8 november jl. opgeleverd:

$ 665.000

Het gebeurde op de veiling: 19th Century European Art bij Sotheby in New York.

Kaemmerer exposeerde dit schilderij in de Salon van 1874 in Parijs en won er in hetzelfde jaar een medialle.

Wat een feest dat wij nog regelmatig werk van deze schilder tegenkomen op veilingen en in de kunsthandel.
11 november 2013

Topstuk bij de Eland in Amsterdam

Gezicht op de Noordermarkt, Amsterdam
Hendrik Willebrord Jansen

Nijmegen 12 december 1855
Zeist 2 november 1908

doek 117x84
vanaf 14 november te bekijken bij de De Eland in Diemen
cat.nr. 5150

Jansen, wat een aangename schilder, hij maakte veel werk. Stadshoekjes, landschappen, riviergezichten, zeilschepen, scheepswerven en havens. Rond de eeuwwisseling kwam hij kortstondig in Katwijk. Daar schilderde hij met talloze andere schilders het strandleven, bomschuiten en schelpenvissers.
De schilder kreeg zijn opleiding aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. En woonde achtereenvolgens in Amsterdam, Doesburg, Amstelveen, nog eens in Amsterdam en vond tenslotte rust in Zeist. Hij gaf ondermeer les aan zijn tweede vrouw (de eerste echtgenote was overleden) Sophie Jacoba Wilhelmina Grothe (1852-1926), aan Gerard Koekkoek (1871-1956) en aan Fokko Tadama (1871-1935). De laatste twee schilders behoorden evenals Jansen ook tot de Katwijkse Schilderskolonie 1880-1910.
De Mesdag Collectie heeft werk van hem, evenzo het Katwijks Museum, Museum Flehite, Collectie Gemeente Doesburg en het Stadsarchief Amsterdam.

''Gaat het zien"!

10 november 2013

Reuring op de scheepswerf

Scheveningse bomschuiten op de scheepswerf

Josephus Gerardus van Jole
Hontenisse 1877
Den Haag 1919

doek 47x73

ter veiling bij AAG Amsterdam 

taxatie: € 1200-1500

Van Jole, de 1e van 15 kinderen! Huisschilders-familie uit Hontenisse (Zeeland). Josephus ging al op jonge leeftijd naar Middelburg en niet veel later naar Den Haag. Hij schilderde in de stijl van de Haagse School landschappen en stadsgezichten, ook strand- en zeegezichten. Zijn zoon Jef werd ook kunstschilder en beiden waren ze zeer geliefd bij de Pulchri Studio in Den Haag.
Helaas, op 42- jarige leeftijd maakte vader Van Jole een ongelukkige val, een schedelbasisfractuur met droevige afloop.


9 november 2013

de vrienden Maris, Blommers, Sierich en Mauve

Bedrijvigheid bij de Viskraam

Ferdinand Carl Sierich
Den Haag 1839
Den Haag 1905

doek 110x200

Stichting Kunst en Historisch Bezit ABN AMRO
ter veiling bij AAG Amsterdam
taxatie € 3000-5000

Sierich kreeg een opleiding aan de Akademie van Beeldende Kunsten in Den Haag en studeerde ook aan de schildersschool in Düsseldorf. Later verhuisde hij naar Oosterbeek en zou daar tot zijn dood blijven.
Aan de schildersschool te Düsseldorf ontving hij een gouden medaille voor compositie.Hij signeerde met "Sierig". Dat hij een goede vriend van Jacob en Mathijs Maris was moge blijken uit onderstaande briefwisseling van Anton Mauve aan Willem Maris: ..."Amsterdam 17 jan 1869. Amice ! Weest zoo goed om zoo gauw mogelijk liefst per omgaande bijv.: van dat teekenpapier te zenden waar gij mij verleden over gesproken hebt, ik zit vreeselijk te tobben met papier 't is nu al de 4de teekening die ik onderhanden heb waar het papier bedonderd van is, 't is om de haren uit je kop te trekken, help mij wat ik je bidden mag je weet wel wat ik bedoel, dat dikke ik meen Engelsch papier (1:2) waar je fatsoenlijk op knoeyen vegen sponsen etc. kan, dat hemelsch papiertje!, M! ik snak er na, zend het mij toch en nu hoe gaat het je wel mij gaat het zoo, zoo, ik kon beter, enfin ik heb maar hoop als ik dat papiertje heb, dat ik me geluk weerom vind, ik hoop alle dagen bij je te komen en ik voorspel het je, hij zal eens komen, maar zend mijn lief papiertje maar eerst hoor Adieu kerel [p.3] de groeten aan Sierich & Blommers. en geloof mij je toegenegen vriend AMauve.- Zend mij een vel of 3 s.v.p. Mijn adres. Looyersgracht 244. bij de Heer C.v.d. Maas [Amsterdam[u]"...
Klik op de afbeelding, dan wordt de bedrijvigheid nog leuker!8 november 2013

Hynsius ter veiling bij Zuydwal

Coeswaerd in Laren, aquarelHeiwerk, olieverf op board
Deze twee werken van Kees Heynsius komen ter veiling bij Zuydwal Veilingen aan de Brink in Laren op 18 november 's avonds. Ze zijn te zien tijdens de kijkdagen op 16 en 17 november.

Kees Heynsius
Schoonhoven 29 april 1850
Amsterdam 15 mei 1981

was een Amsterdams impressionist. Hij schilderde landschappen, stads- en dorpsgezichten, paarden en stillevens met bloemen. Hij had grote bewondering voor Paul Cézanne en Maurice de Vlaminck. In zijn rol als penningmeester van de kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken probeerde hij een conflict op te lossen tussen de directeur van het Stedelijk Museum, David Röell en Joop Moesman en Horst Strempel. Het ingediende werk van de twee schilders werd op last van het gemeentebestuur van Amsterdam verwijderd omdat zij in strijd bevonden werden met de goede smaak en zeden. Het conflict werd niet opgelost en de kunstvereniging besloot de expositie te sluiten. Het ging om "De Namiddag" van Moesman en ''Selig sind die Armen" van Horst Strempel.

geridderd door burgemeester Van Hall

Heynsius verdiende lof
7 november 2013

Met Sluiter 'Aan de lus van lijn 2'

Dit is een poster gemaakt door Willy Sluiter als boekomslag voor de muziek behorend bij "Aan de lus van lijn 2" van Clinge Doorenbos

Naast het impressionistische werk van Sluiter was hij ook een ras-tekenaar. Zijn tekentalent uitte zich in karikaturen, illustraties, affiches, reclamewerk en boekomslagen in het bijzonder voor Clinge Doorenbos (1884-1978)

De muziek voor "Aan de lus van lijn 2" werd gecomponeerd en gezongen door Clinge Doorenbos. Wie kent niet de liedbundel "Kun je nog zingen, zing dan mee", waarin van de hand van Clinge Doorenbos: "Wijd open de vensters! Er uit met de vlag".

Dat waren nog eens tijden!

Samen met zijn echtgenote Wobbina de Blécourt trad hij in de Eerste Wereldoorlog op voor gemobiliseerde soldaten. Na de oorlog trok het echtpaar met een liedjesprogramma door Nederland. Hij schreef de tekst, zij de muziek en Willy Sluiter maakte tekeningen.
Een gezellige boel moet dat geweest zijn.
Via veilingen, met name  Van Sabben  in Hoorn komen er nog posters van Willy Sluiter te voorschijn. ''Aan de lus van lijn 2" werd er in 2011 geveild.

6 november 2013

"Rembrandt op de fiets" door Den Haag


"Rembrandt op de fiets" door de Helmerstraat in juni 1980 te Den Haag

B.C. Ettinger
Den Haag 1916
Den Haag 1991

dit straatbeeld is geschilderd op karton 60x80

ter veiling 25-28 november bij het Notarishuis in Arnhem en is getaxeerd op € 100-200Borgert Carolus "Bol"- hij kreeg de naam "Rembrandt op de fiets" - was een vertrouwd gezicht in het stadsleven van Den Haag. Vanaf zijn fiets, die uitgedost was als atelier en met de hond voorop in de mand legde hij die stad vast op doek en karton.  Het bovenstaand schilderij toont in 1980 de nodige bedrijvigheid. Glazenwassers, schilders, timmermannen, een hond, een koets. Zo te zien op streetview van Google is het er nu rustiger.

Zie ook een eerder berichtje over deze schilder hieronder bij Ettinger

5 november 2013

Stien Eelsingh

Bij de naam Stien Eelsingh gaan we direct richting Staphorst.  Een streng kerkelijk dorp. Stien voelde zich er thuis.

Stien en haar man - kunstenaar en fotograaf Roelof Frankot (1911-1984) gingen er wonen begin veertiger jaren.

Stien, geboren in Zwolle (1903) werd door haar ouders niet gestimuleerd haar kunstzinnige aspiraties te ontwikkelen. Maar Stien ging haar eigen gang, schilderde en tekende en verhuisde naar Amsterdam, waar zij teken- en schilderlessen nam. In Amsterdam raakte ze bevriend met Else Berg, Jan Wiegers en Johan Dijkstra en trouwde ze haar 8 jaar jongere Roelof Frankot.  In die tijd ontving ze 3x de Koninklijke Subsidie.

In Staphorst huurde het tweetal een oude boerderij die later de naam "Witte Boerderij" kreeg. Daar organiseerden ze exposities en muziekbijeenkomsten. Stien schilderde het Staphorster leven in een krachtige expressieve stijl met felle sprekende kleuren. Ze gebruikte vaak hoekige vormen en ontwikkelde een zeer herkenbare stijl.
"Stiene" werd geaccepteerd in  het dorp omdat ze haar eigen gang ging en respect toonde voor de Staphorster. Ze dopte haar eigen boontjes. Komend uit Amsterdam mocht ze dan wel "rood op de bek" hebben en bleef zij "Die vrumde van de Witte Boerderij", maar Stien kreeg een echte Staphorster begrafenis en werd op een brik naar het kerkhof gereden.

Dit werk komt ter veiling bij Methusalem, kijkdagen 9 en 10 november, in het Van der Valk Hotel in Assen

4 november 2013

Olijke tante op rond paneel

Dit vrouwenportret op rond paneel wordt a.s. zondag geveild bij Peerdeman in Utrecht. Het is te bekijken vrijdagavond, zaterdag en zondag voor de aanvang van de veiling

Nico Rijpkema 
Doniawerstal 28 december 1931

Deze schilder was al vroeg in actie. Op zijn zestiende verliet hij het ouderlijk huis en ging naar een kostschool. Later deed hij in Utrecht de Kunstacademie; deze maakte hij niet af want kreeg in het derde jaar problemen. Rijpkema ging reizen naar Antwerpen, Frankrijk - Parijs - en Spanje. Tussendoor werkte hij als druivenplukker, patissier of als knecht op een kasteel. In Oostenrijk leerde hij Kokochska kennen en zegt: ...."ik wist dat deze man mij de avonturen van het leven liet zien. Hij leerde mij dat je op elk moment alles moet geven. Zodra er routine in je werk komt, ontken je het leven"... 
Vanaf 1960 woonde de schilder in Utrecht en was een trouwe bezoeker van cafés waar hij op zoek ging naar ''debat'.

3 november 2013

Nationale Taxatiedag 9 november a.s.
De Federatie TVM - de brancheorganisatie van taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken - organiseert de tweede Nationale Taxatiedag op 9 november a.s. van 11.00 tot 16.00 uur. Dit evenement vindt plaats in samenwerking met Deloitte op 5 verschillende locaties, t.w. Cobramuseum in Amstelveen, Drents Museum in Assen, Zeeuws Museum in Middelburg en het Bonnefantenmuseum in Maastricht. De taxaties zijn gratis. U kunt er terecht met kunst, antiek, boeken, zilver, sieraden, prenten, tapijten, muziekinstrumenten, wijnen, maar ook kunt u op uw paard komen of met een oldtimer.
Het doel van deze gratis taxatiedag is het onder de aandacht brengen van een juiste vervangingswaarde en verzekering van uw mooie en waardevolle zaken. Bekend is dat 80% van de Nederlanders op dit gebied is onderverzekerd waardoor een juiste uitkering bij brand of diefstal op de tocht staat. In ieder museum is ook een financiëel adviseur aanwezig.

Voor meer informatie klik hier


2 november 2013

Pastel van Willy Sluiter

Dr. R. Horst,  jan. 1920


Willy Sluiter
1846-1931

pastel 65x50

ter veiling bij De Eland in Diemen vanaf 14 november a.s.

taxatie: € 600-800


Willy Sluiter, Jan Willem was zijn naam, was schilder, tekenaar, grafisch ontwerper. Hij maakte vele karikaturen en politieke prenten. Een veelzijdig kunstenaar, zeer geliefd en sociaal bewogen. Hij woonde in Dordrecht, Rotterdam, Scheveningen, Katwijk, Volendam en Laren. In het Katwijkse dorpsleven rond 1900 - hij had er een huis laten bouwen - speelde hij een belangrijke rol. Hij maakte deel uit van de Katwijkse Schilderskolonie in deze jaren.

Drs. R. Horst was Conservator van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, het huidige Naturalis.

In het Katwijks Museum is momenteel een expositie over het werk van Sluiter. Deze loopt nog tot
11 januari 2014.
En zie een eerder besproken werk van deze Sluiter op dit blog (klik op zijn naam hieronder)
1 november 2013

Naakt van Toon Kelder

Liggend naakt, '27


Toon Kelder
Rotterdam 1894
Den Haag 1973

doek 86x120

ter veiling bij De Eland in Diemen

taxatie: € 7000-9000In de periode dat Toon Kelder dit werk maakte, schilderde hij in de stijl van de Bergense School. Op zijn 30ste vestigde hij zich als kunstenaar.  De jaren ervoor had hij naast zijn opleiding veel gereisd door België, Spanje, Noord-Afrika en Frankrijk. Tijdens deze reizen moest hij in zijn levensonderhoud voorzien door de meest uiteenlopende baantjes aan te nemen. Door zijn hang naar vernieuwing vernietigde hij zelf nogal eens zijn vroege werk.
Kelder schilderde en aquarelleerde portretten, naakten, stillevens en romantische fantasieën 
Na 1946 veranderde Kelder zijn stijl definitief en ging uitsluitend abstract werken in zwart wit op papier. Vanaf die tijd ontwikkelde hij zich tot een veelbelovend beeldhouwer.
Voor meer informatie over Toon Kelder - de Toon Kelder Stichting - klik hier.